Allvarliga och mindre allvarliga pneumokockinfektioner

Pneumokockinfektioner kan grovt delas in i två grupper. Icke-invasiva och invasiva infektioner. Till de icke-invasiva pneumokockinfektionerna räknas de vanliga, men nog så besvärliga, sjukdomarna som övre och nedre luftvägsinfektioner. Till övre luftvägsinfektioner räknas öroninflammation och bihåleinflammation. Lunginflammation (pneumoni) drabbar de nedre luftvägarna som lungvävnaden och lungans slemhinna.

Invasiv pneumokocksjukdom (IPS) är ofta betydligt allvarligare och innebär att pneumokockbakterierna spridit sig in i blodbanan (bakteriemi) eller till andra kroppsvätskor som exempelvis ryggmärgsvätskan. Till dessa sjukdomar räknas bakteriemisk lunginflammation. Lunginflammation är den vanligaste invasiva pneumokockinfektionen.

Andra allvarliga infektioner orsakade av pneumokocker som spridit sig till blodet är hjärnhinneinflammation (meningit) och blodförgiftning (sepsis). Invasiva pneumokockinfektioner är en vanlig orsak till både sjukdom och död hos äldre, där allvarlighetsgraden stiger med åldern.

Generellt kan man säga att de icke-invasiva formerna av pneumokocksjukdomar är mer vanligt förekommande, men de invasiva tillstånden i allmänhet är allvarligare.