Fakta om pneumokocker

Pneumokocken (Streptococcus pneumoniae) är en rund bakterie, s.k. kock som ingår i släktet streptokocker, kocker som binder sig samman och uppträder i kedjeform. Mindre allvarliga sjukdomar, där pneumokocker är den vanligaste orsaken, är öroninflammation och bihåleinflammation. Men pneumokocker är också den vanligaste orsaken till svåra, i värsta fall livshotande, infektioner som lunginflammation, blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Pneumokocker har goda möjligheter att föröka sig när man har en pågående virusinfektion, influensa eller en vanlig förkylning, som gjort att slemhinnorna skadats och stora mängder slem bildats. Pneumokocker är en av de främsta orsakerna till dödsfall på grund av infektioner hos vuxna och globalt sett en av de viktigaste infektionerna som barn dör av.

Hitta närmaste vaccinatör