Antibiotikaresistens

En alltför generös förskrivning av antibiotika kan leda till att bakterier utvecklar försvarsmekanismer och blir okänsliga (resistenta) mot till exempel penicillin. Därför är svenska läkare idag mycket restriktiva med att förskriva antibiotika vid okomplicerade luftvägsinfektioner.

Infektioner med dessa resistenta bakterier kan sprida sig i samhället och ge upphov till mycket svårbehandlade infektioner. Det har man sett exempel på i många länder i världen. För att förhindra en liknande utveckling i Sverige, där det vanliga penicillinet fortfarande är verksamt mot nästan alla pneumokocker, antibiotikabehandlar man bara när det är nödvändigt. Barn med lindriga besvär, till exempel färgad snuva, får sällan antibiotika om de mår bra för övrigt.

Vaccination kan därför vara ett viktigt verktyg i kampen mot att minska behovet av antibiotika. Immunisering genom vaccination är en av flera viktiga delar i det förebyggande hälsoarbetet.