Hjälper vaccinering mot resistenta bakterier?

Pneumokockvaccinering kan på sikt innebära att antibiotikaanvändningen minskar. Dessutom leder vaccinering till att individen är skyddad mot de serotyper som är resistenta. Studier från USA, som tidigt införde vaccinering av barn, visar att invasiv pneumokocksjukdom orsakad av resistenta stammar som vaccinet skyddar mot har minskat väsentligt. Uppföljningar av vaccinering av barn sedan allmän vaccinering införts i bland annat Sverige har visat på samma utveckling.