Luftvägsinfektioner

Luftvägsinfektioner är infektioner som drabbar luftvägarna och dessa kan orsakas av virus eller bakterier. Näst efter virus är pneumokocker den vanligaste orsaken till luftvägsinfektioner – både bland barn och vuxna. De delas in i övre och nedre luftvägsinfektioner.

Övre luftvägsinfektioner drabbar svalg, hals, näsa, mun och öron. En vanlig förkylning, öroninflammation eller bihåleinflammation är exempel på övre luftvägsinfektioner.

Nedre luftvägsinfektioner drabbar luftrör och lungor. Lunginflammation och bronkit är exempel på nedre luftvägsinfektioner.

När man drabbas av en virusinfektion i luftvägarna ökar risken för att också få en pneumokockinfektion. Det beror på att virusinfektionen skadar slemhinnorna i luftvägarna så att man blir mer mottaglig för en bakterieinfektion. Man skulle kunna säga att en virusinfektion bäddar för en efterföljande pneumokockinfektion.