Vad skiljer konjugatvaccin från det äldre polysackaridvaccinet?

Pneumokockinfektioner kan delas in i två typer: Icke-invasiva och invasiva infektioner. Till de icke-invasiva infektionerna räknas luftvägsinfektioner, öroninflammationer och bihåleinflammation men även lunginflammation som drabbar lungvävnaden och lungans slemhinna.De invasiva pneumokockinfektionerna är ofta betydligt allvarligare och innebär att pneumokockbakterierna spridit sig in i blodbanan eller till andra kroppsvätskor. Hit räknas bakteremisk lunginflammation, som är den vanligaste invasiva pneumokockinfektionen, men även hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Invasiva pneumokockinfektioner är en vanlig orsak till både sjuklighet och dödlighet hos personer över 50 år.

Sedan mer än 40 år tillbaka har en typ av pneumokockvaccin, så kallat polysackaridvaccin, funnits tillgängligt mot invasiva pneumokockinfektioner hos vuxna. Polysackaridvaccin som endast är uppbyggt av bitar från pneumokockbakteriens skal saknar förmåga att ge tillräckligt bra skydd hos barn under två år. Det beror på att immunförsvaret hos så små barn inte är tillräckligt utvecklat. Därför rekommenderas inte denna typ av vaccin till barn under två års ålder.

I konjugatvaccin är pneumokockbakteriens skalbitar kopplade till ett protein som aktiverar immunförsvaret på flera olika sätt. Minnesceller bildas vilket resulterar i längre immunitet än med polysockaridvaccin. Till skillnad från ett rent polysackaridvaccin kan det konjugerade vaccinet också påverka bärarskapet av pneumokocker. De som är vaccinerade med konjugatvaccin för inte smittan vidare till omgivningen.

Sedan september 2016 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla riskgrupper ska vaccinera sig mot pneumokocker med en dos så kallat konjugerat pneumokockvaccin (PCV) först och en dos polysackaridpneumokovkvaccin (PPV) med minst två månaders intervall. Har man tidigare blivit vaccinerad med PPV bör man ta en dos PCV tidigast efter ett år.

Mer information om de olika typer av vaccin mot pneumokocker som finns på Folkhälsomyndighetens webbsida.