Vem bör vaccinera sig?

Förutom små barn rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination mot pneumokocker för personer som är över 65 år eller löper ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom på grund av till exempel kronisk sjukdom (t ex hjärtsjukdom, lugnsjukdom, KOL, svår astma, diabetes) nedsatt immunförsvar pga sjukdom, behandling eller rökning. Personer över 65 år löper större risk att insjukna i allvarlig pneumokocksjukdom, särskilt de som redan tidigare har haft en pneumokockinfektion, till exempel lunginflammation. 

Det finns två vacciner. Personer som ingår i riskgrupper rekommenderas ta bägge dessa vacciner. Prata med din läkare/vaccinatör för mer information.