Vilka är de vanligaste biverkningarna?

De vanligaste biverkningarna när barn vaccineras mot pneumokocker är reaktioner vid injektionsstället. feber, irritabilitet, minskad aptit samt ökat och/eller minskat sömnbehov.

För vuxna som vaccineras med ett konjugerat vaccin mot pneumokocker är de vanligaste biverkningarna reaktioner vid injektionsstället, frossbrytningar, trötthet, minskad aptit, huvudvärk, diarré. Försämrad eller nyuppkommen smärta i leder och eller musklerna.