Behandling mot pneumokocker

I dag är svenska läkare mycket restriktiva med att förskriva antibiotika vid okomplicerade luftvägsinfektioner. Det beror på att en alltför generös förskrivning av antibiotika kan leda till att bakterier utvecklar försvarsmekanismer och blir okänsliga för till exempel penicillin. Infektioner med dessa okänsliga (resistenta) bakterier kan sprida sig i samhället och ge upphov till mycket svårbehandlade infektioner. Det har man sett exempel på i många länder i världen.

För att förhindra en liknande utveckling i Sverige, där det vanliga penicillinet fortfarande är verksamt mot nästan alla pneumokocker, antibiotikabehandlar man bara när det är nödvändigt. Barn med lindriga besvär, till exempel färgad snuva, får sällan antibiotika om de mår bra för övrigt.

Penicillinresistenta pneumokocker (PRP) uppstår när bakterier som är i kontakt med antibiotika (penicillin) så småningom ”anpassar sig” till sin omgivning och blir motståndskraftiga mot penicillin.

Genom att vaccinera små barn, riskgrupper och äldre mot pneumokocker minskar man både risken för svårbehandlade infektioner och behovet av penicillin och därmed minskar på sikt även uppkomst av antibiotikaresistenta pneumokocker. Med tanke på problemet med antibiotikaresistens i många länder kan det vara extra angeläget att se över sitt vaccinationsskydd mot pneumokocker inför en utlandsresa.

Hitta närmaste vaccinatör