Några vanliga symtom vid lunginflammation

  • förkylning som förvärras efter fyra till fem dagar
  • smärta vid djup inandning
  • upphostningar av slem som kan vara vitt, gult, grönt, brunt eller blodblandat
  • andfåddhet
  • långdragen hosta tillsammans med trötthet och huvudvärk
  • feber, ibland med frossa och skakningar
  • förvirring.

Kontakta din vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du misstänker att du har lunginflammation. Du kan också ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Hitta din närmaste vaccinatör

PP-PNA-SWE-0198:december2018