Minska risken för lunginflammation genom att vaccinera dig.

Vaccinera dig mot lunginflammation orsakad av pneumokocker.

Är du i riskzonen?

Lunginflammation är en inflammation i lungorna som kan vara allvarlig och långvarig. Pneumokocker är en vanlig orsak till lunginflammation och kan även orsaka blodförgiftning (sepsis) och hjärnhinneinflammation (meningit).
Båda barn och vuxna kan drabbas, för de vuxna ökar risken med:

Vaccination mot pneumokocker skyddar mot lunginflammation och andra sjukdomar orsakade av pneumokockbakterier, såsom, öroninflammation, sepsis och hjärnhinneinflammation.

Alla spädbarn erbjuds pneumokockvaccination inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vuxna kan också vaccinera sig mot pneumokocker.

HITTA NÄRMASTE VACCINATÖR

Mer information om aktuella rekommendationer hittar du på FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS WEBBSIDA

Pneumokockbakterier är den vanligaste orsaken till bakteriell lunginflammation i alla åldrar

Ta hand om din hälsa. Minska risken för lunginflammation genom att vaccinera dig.

Vad orsakar lunginflammation?

Alla kan drabbas av lunginflammation

Även om du tränar, äter hälsosamt och tar hand om dig själv kan du få lunginflammation.

Riskgrupper

Två olika vaccin

Det finns två olika vaccin som kan komplettera varandra. Hitta närmaste vaccinationsklinik eller prata med din läkare för mer information.

Vaccination

Vad orsakar lunginflammation?

I Sverige insjuknar ungefär 100 000 personer om året i lunginflammation. Eftersom så många är smittbärare av pneumokocker utan att själva vara sjuka är det omöjligt för dig att helt undvika smitta. Genom vaccination kan du minska risken att bli sjuk.

 

Läs mer
läs mer om lunginflammation

Bra att veta om lunginflammation

Läs fakta om lunginflammation

PP-PNR-SWE-0171_juni2023