Vaccination mot lunginflammation orsakad av pneumokocker.

Så att du kan fortsätta gör det du älskar mest. Minska risken för lunginflammation genom att vaccinera dig.

Är du i riskzonen?

 

Lunginflammation kan drabba vem som helst. Även om du tränar, äter hälsosamt och tar hand om dig själv kan du bli sjuk. Risken för lunginflammation ökar med:

Folkhälso­myndigheten rekommenderar pneumokock­vaccination till dig som tillhör en riskgrupp. Du tillhör en riskgrupp om du exempelvis har en kronisk lungsjukdom, kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes, är rökare eller om du är 65 år eller äldre. Om du har kronisk leversjukdom, kronisk njursvikt, alkoholmissbruk eller nedsatt immunförsvar ingår du också i en riskgrupp.

För några riskgrupper rekommenderas vaccination till alla. För andra krävs en individuell bedömning. Det finns två olika vaccin: Du kan behöva båda två beroende på vilken eller vilka riskgrupper du ingår i. Tala därför med din läkare eller din närmaste vaccinatör för bästa skydd.

Är du i riskzonen?

Mer information om aktuella rekommendationer hittar du på FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS WEBBSIDA

Pneumokockbakterier är den vanligaste orsaken till lunginflammation i alla åldrar

Ta hand om din hälsa. Minska risken för lunginflammation genom att vaccinera dig.

Orsaker

Alla kan drabbas av lunginflammation

Även om du tränar, äter hälsosamt och tar hand om dig själv kan du få lunginflammation.

Riskgrupper

Två olika vaccin

Det finns två olika vaccin. Du kan behöva båda för förstärkt effekt.

Vaccination

Vad är pneumokocker?

I Sverige insjuknar ungefär 100 000 personer om året i lunginflammation. Eftersom så många är smittbärare av pneumokocker utan att själva vara sjuka är det omöjligt för dig att helt undvika smitta. Genom vaccination kan du minska risken att bli sjuk.

Läs mer

PP-FSM-SWE-0423_april2020