Lunginflammation | Hur man får lunginflammation, vanliga orsaker

Orsaker till lunginflammation

Lunginflammation kan orsakas av både bakterier eller virus. Pneumokocker är den allra vanligaste orsaken till lunginflammation i alla åldrar och den bakterie som orsakar flest dödsfall i sjukdomen.

Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt mellan människor som bär på dem i näsa och svalg. Men det är inte alla som bär på bakterierna som insjuknar i pneumokockinfektioner som lunginflammation. Små barn, äldre och riskgrupper drabbas oftare än andra. Det beror bl.a. på att de har ett svagare immunförsvar.

Immunförsvarets förmåga att hantera nya smittämnen försämras med åldern och risken att drabbas av allvarliga pneumokockinfektioner ökar redan från 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år.
Till riskgrupper hör personer med kroniska sjukdomar som diabetes, astma, KOL, hjärt-kärlsjukdom, njursjukdomar och kroniska leversjukdomar. Livsstilsfaktorer som rökning och alkohol ökar också risken att drabbas av pneumokockinfektioner.

Hitta närmaste vaccinatör