En person i din närhet som bär på bakterien i näsa och svalg insjuknar inte alltid i lunginflammation och kan därför smitta dig utan att själv vara sjuk. Det gör att det är omöjligt för dig att avgöra vem du kan vara nära utan att riskera att smittas. En hostning eller nysning i din närhet kan räcka för att ge dig pneumokocker.

Små barn, äldre och personer i riskgrupper blir oftare smittade än andra.

 

Orsaker till pneumokocker

Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt mellan människor som bär på bakterien i näsa och svalg. Särskilt vanligt är det att barn bär på pneumokocker och smittspridningen är störst i miljöer där många människor vistas på en begränsad yta, t ex daghem eller förskola, särskilt under vintermånaderna. Därifrån sprider sig sedan smittan till föräldrar och anhöriga, och vidare ut i samhället.

Pneumokocker förekommer även i näsa och svalg hos friska personer, både barn och vuxna, utan att orsaka sjukdom – så kallat bärarskap. Detta betyder att personer som inte själva är sjuka kan smitta andra som riskerar att insjukna. Pneumokocker kan närmast betraktas som ”normalflora” i näsa och svalg hos små barn. Dessa blir dessutom vanligen bärare av pneumokocker under längre tid (en till flera månader) till skillnad från äldre barn och vuxna där bärartiden är kortare(en till ett par veckor).

 

Lunginflammation hos barn

Små barns immunförsvar är inte fullt utvecklat och de får därför lättare infektioner av bakterier och virus. Ofta klarar barnen infektionerna bra, men det händer att även fullt friska barn blir svårt sjuka. En vanlig orsak till detta är pneumokocker.

Förutom att barn kan få pneumokockinfektioner är det vanligt att de är bärare av pneumokockbakterier utan att vara sjuka. Barn som är bärare av pneumokocker har ofta bakterien i näsa och svalg under flera månader.

Det innebär att ett barn som är bärare av pneumokocker kan sprida bakterien med sina hostningar och nysningar.

Eftersom små barn har nära kontakt med både andra barn och vuxna finns det en stor risk att de sprider bakterier till omgivningen.

 

Lunginflammation hos äldre

Vid hög ålder blir immunförsvaret sämre på att ta hand om smittämnen. Det innebär att du får ökad risk för att insjukna i lunginflammation.

Risken att du får en allvarlig pneumokockinfektion ökar kraftigt om du är 65 år eller äldre.

 

PP-PNR-SWE-0171_juni2023