Om du har kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kronisk hjärt-kärlsjukdom eller diabetes ingår du i en av de tre största riskgrupperna. Då behöver du överväga ditt skydd genom vaccination mot pneumokocker för att undvika att bli allvarligt sjuk.

 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, (KOL)

Lungornas uppgift är att transportera syre från inandningsluften till blodet och samtidigt vädra ut koldioxid.

Om du har kronisk obstruktiv lungsjukdom, (KOL), är vävnaden i lungorna mindre elastisk och växlingen mellan syre och koldioxid fungerar inte helt som den ska. Då kan du få olika symptom från luftvägarna som till exempel andfåddhet, upphostningar av slem och pipande andning vid ansträngning.

Om du dessutom får en infektion i luftvägarna förvärras dina symptom ytterligare.

Om du har en kronisk obstruktiv lungsjukdom, (KOL), ökar risken för att du får en lunginflammation orsakad av pneumokocker. Du har också ökad risk för att bli allvarligt sjuk om du får lunginflammation.

Hitta din närmaste vaccinatör

 

Kronisk hjärt-kärlsjukdom

Hjärtats viktigaste uppgift är att pumpa ut blodet i kroppen till det sammanhängande rörsystem som blodkärlen bildar. Pumpkraften ger ett tryck i blodkärlen, det så kallade blodtrycket.

Om du har en kronisk hjärt-kärlsjukdom kan antingen en del av hjärtat eller något område i blodkärlen, vara skadat och därför kan du vara känslig för den extra belastning som en infektion innebär.

Om du har en kronisk hjärt-kärlsjukdom ökar risken för att du får en lunginflammation orsakad av pneumokocker. Du har också ökad risk för att bli allvarligt sjuk om du får lunginflammation.

Hitta din närmaste vaccinatör

 

Diabetes

Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som ger för hög nivå av socker i blodet. Det finns olika typer av diabetes. Typ 2 diabetes är vanligast och kommer oftast i vuxen ålder. Personer med förhöjda blodsockernivåer drabbas lättare av infektioner. Du har också ökad risk att bli allvarligt sjuk om du drabbas av lunginflammation. Infektioner kan också leda till att sockernivåerna i blodet stiger ytterligare.

Hitta din närmaste vaccinatör

 

Riskgruppper för pneumokocker

Det är de allra yngsta och de allra äldsta som löper störst risk men i alla åldrar finns grupper med ökad risk. Pneumokockinfektioner drabbar personer i alla åldrar men risken beror på hur väl vårt immunförsvar fungerar. Hos små barn, under två år, är immunförsvaret inte fullt utvecklat och när vi blir äldre börjar immunförsvaret försvagas. Risken för allvarliga pneumokockinfektioner ökar redan i 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år.

De som löper större risk att drabbas är bland annat:

  • Personer med nedsatt immunförsvar som reumatiker eller cancerpatienter
  • Personer med kroniska sjukdomar som lung- , hjärt-, leversjukdom, kronisk njursvikt eller diabetes
  • Äldre. Redan efter 50 år försämras vårt immunförsvar och vi löper större risk
  • Rökare
  • Personer med alkoholmissbruk
  • Personer med svår fetma
  • Svetsare som är utsatta för toxisk rök i arbete

Läs mer på FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS webbsida.

Hitta din närmaste vaccinatör

PP-PNR-SWE-0171_juni2023