Om du har kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kronisk hjärt-kärlsjukdom eller diabetes ingår du i en av de tre största riskgrupperna. Då behöver du överväga ditt skydd genom vaccination mot pneumokocker för att undvika att bli allvarligt sjuk.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, (KOL)

Lungornas uppgift är att transportera syre från inandningsluften till blodet och samtidigt vädra ut koldioxid.

Om du har kronisk obstruktiv lungsjukdom, (KOL), är vävnaden i lungorna mindre elastisk och växlingen mellan syre och koldioxid fungerar inte helt som den ska. Då kan du få olika symtom från luftvägarna som till exempel andfåddhet, upphostningar av slem och pipande andning vid ansträngning.

Om du dessutom får en infektion i luftvägarna förvärras dina symtom ytterligare.

Om du har en kronisk obstruktiv lungsjukdom, (KOL), ökar risken för att du får en lunginflammation orsakad av pneumokocker. Du har också ökad risk för att bli allvarligt sjuk om du får lunginflammation.

Därför är det viktigt att du talar med din läkare eller vaccinatör för att veta vilka vaccinationer du behöver för att skydda dig mot pneumokocker och minska risken för svår lunginflammation. Två olika typer av vaccin kan behövas för förstärkt effekt.

Hitta din närmaste vaccinatör

 

Kronisk hjärt-kärlsjukdom

Hjärtats viktigaste uppgift är att pumpa ut blodet i kroppen till det sammanhängande rörsystem som blodkärlen bildar. Pumpkraften ger ett tryck i blodkärlen, det så kallade blodtrycket.

Om du har en kronisk hjärt-kärlsjukdom kan antingen en del av hjärtat eller något område i blodkärlen, vara skadat och därför kan du vara känslig för den extra belastning som en infektion innebär.

Om du har en kronisk hjärt-kärlsjukdom ökar risken för att du får en lunginflammation orsakad av pneumokocker. Du har också ökad risk för att bli allvarligt sjuk om du får lunginflammation.

Därför är det viktigt att du talar med din läkare eller vaccinatör för att veta vilka vaccinationer du behöver för att skydda dig mot pneumokocker och minska risken för svår lunginflammation. Två olika typer av vaccin kan behövas för förstärkt effekt.

Hitta din närmaste vaccinatör

 

Diabetes

Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som ger för hög nivå av socker i blodet. Det finns olika typer av diabetes. Typ 2 diabetes är vanligast och kommer oftast i vuxen ålder. Personer med förhöjda blodsockernivåer drabbas lättare av infektioner. Du har också ökad risk att bli allvarligt sjuk om du drabbas av lunginflammation. Infektioner kan också leda till att sockernivåerna i blodet stiger ytterligare.

Därför är det viktigt att du talar med din läkare eller vaccinatör för att veta vilka vaccinationer du behöver för att skydda dig mot pneumokocker och minska risken för svår lunginflammation. Två olika typer av vaccin kan behövas för förstärkt effekt.

Hitta din närmaste vaccinatör

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar pneumokockvaccination till riskgrupper, två vaccin kan behövas för förstärkt effekt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar pneumokockvaccination till vuxna och barn över två år med vissa underliggande sjukdomar.

Om du tillhör någon av riskgrupperna kan det vara så att du antingen rekommenderas att vaccinera dig oavsett andra omständigheter eller att du behöver en individuell bedömning av din läkare eller vaccinatör. Två vaccin kan behövas för förstärkt effekt.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Hitta din närmaste vaccinatör

PP-PNA-SWE-0198:december2018