Vid en lunginflammation har delar av lungorna blivit inflammerade, oftast är orsaken en infektion orsakad av bakterier eller virus. Om du har insjuknat i lunginflammation ska behandlingen påbörjas så snart diagnosen har ställts.

I svåra fall inleds behandlingen redan på misstanken om lunginflammation. Sjukdomen kan förvärras snabbt.

Om lunginflammationen är orsakad av bakterier ska du behandlas med antibiotika. Det finns olika sorters antibiotika. I Sverige används i första hand penicillin. Behandlingstiden kan variera, men vanligtvis räcker det med en vecka.

Hur länge och hur svårt sjuk du blir beror av flera olika faktorer. Vad som orsakat lunginflammationen spelar roll samt även din ålder och om du har andra sjukdomar.

Det vanligaste är att lunginflammationen läker inom någon månad. Trots det kanske du ändå inte känner dig helt frisk. Du kan fortfarande vara trött och ha hosta. Besvären försvinner gradvis.

Vaccination minskar infektionstrycket i samhället och kan på så sätt bidra till minskad antibiotikaanvändning och därmed minska risken för antibiotikaresistens.

 

Behandling mot pneumokocker

I dag är läkare i Sverige mycket restriktiva med att förskriva antibiotika vid okomplicerade luftvägsinfektioner. Det beror på att en alltför generös förskrivning av antibiotika kan leda till att bakterier utvecklar försvarsmekanismer och blir okänsliga för till exempel penicillin. Infektioner med dessa okänsliga (resistenta) bakterier kan sprida sig i samhället och ge upphov till mycket svårbehandlade infektioner. Det har man sett exempel på i många länder i världen.

För att förhindra en liknande utveckling i Sverige, där det vanliga penicillinet fortfarande är verksamt mot nästan alla pneumokocker, antibiotikabehandlar man bara när det är nödvändigt. Barn med lindriga besvär, till exempel färgad snuva, får sällan antibiotika om de mår bra för övrigt.

Penicillinresistenta pneumokocker uppstår när bakterier som är i kontakt med antibiotika (penicillin) så småningom ”anpassar sig” till sin omgivning och blir motståndskraftiga mot penicillin.

Genom att vaccinera små barn, riskgrupper och äldre mot pneumokocker minskar man både risken för svårbehandlade infektioner och behovet av penicillin och därmed minskar på sikt även uppkomst av antibiotikaresistenta pneumokocker. Med tanke på problemet med antibiotikaresistens i många länder kan det vara extra angeläget att se över sitt vaccinationsskydd mot pneumokocker inför en utlandsresa.

 

När kan jag gå tillbaka till jobbet?

En behandlingskur med antibiotika varar oftast 7 dagar. Efter detta anses du som frisk och kan börja jobba igen – förutsatt att du känner att du orkar. Detsamma gäller för träning och annan fysisk aktivitet. Mår du bra och behandlingen är avslutad så kan du börja röra på dig igen som vanligt, även om det är bra med viss försiktighet. Rådslå med din läkare om vad som funkar för dig utefter dina förutsättningar.

Hitta din närmaste vaccinatör

PP-PNR-SWE-0171_juni2023