Vid en lunginflammation har delar av lungorna blivit inflammerade, oftast är orsaken en infektion orsakad av bakterier eller virus. Om du har insjuknat i lunginflammation ska behandlingen påbörjas så snart diagnosen har ställts.

I svåra fall inleds behandlingen redan på misstanken om lunginflammation. Sjukdomen kan förvärras snabbt.

Om lunginflammationen är orsakad av bakterier ska du behandlas med antibiotika. Det finns olika sorters antibiotika. I Sverige används i första hand penicillin. Behandlingstiden kan variera, men vanligtvis räcker det med en vecka.

Hur länge och hur svårt sjuk du blir beror av flera olika faktorer. Vad som orsakat lunginflammationen spelar roll samt även din ålder och om du har andra sjukdomar.

Det vanligaste är att lunginflammationen läker inom någon månad. Trots det kanske du ändå inte känner dig helt frisk. Du kan fortfarande vara trött och ha hosta. Besvären försvinner gradvis.

Vaccination minskar infektionstrycket i samhället och kan på så sätt bidra till minskad antibiotikaanvändning och därmed minska risken för antibiotikaresistens.

När kan jag gå tillbaka till jobbet?

En behandlingskur med antibiotika varar oftast 7 dagar. Efter detta anses du som frisk och kan börja jobba igen – förutsatt att du känner att du orkar. Detsamma gäller för träning och annan fysisk aktivitet. Mår du bra och behandlingen är avslutad så kan du börja röra på dig igen som vanligt, även om det är bra med viss försiktighet. Rådslå med din läkare om vad som funkar för dig utefter dina förutsättningar.

Hitta din närmaste vaccinatör

PNA-SWE-0308_OKT2020