Lunginflammation | Behandling av lunginflammation

Behandling

Lunginflammation är en livshotande infektion i luftvägarna. Har man insjuknat i lunginflammation ska behandlingen påbörjas så snart som diagnosen har ställts. I svåra fall inleds behandlingen redan på misstanken om lunginflammation. Sjukdomen kan utvecklas och förvärras snabbt. Vänd dig till din vårdcentral om du tror att du är drabbad.

Behandling med antibiotika är den behandling som ges vid lunginflammation orsakad av bakterier. Det finns olika sorters antibiotika, i Sverige används i första hand penicillin. Behandlingens längd beror på hur bra den valda behandlingen fungerar, men vanligen räcker en veckas behandling. Detta betyder dock inte att du därefter känner dig helt frisk, långvarig trötthet är vanligt efter lunginflammation och det tar vanligen många veckor innan man känner sig helt återställd.

Att försöka undvika smitta kan vara ett sätt att skydda sig mot lunginflammation. Men att begränsa kontakten med smittbärare är ofta svårt eftersom så många människor bär på pneumokocker. Handtvätt med sprit har i undersökningar visat sig kunna minska sjukfrånvaron något.

Vaccinering mot pneumokocker är ett sätt att motverka den vanligaste orsaken till lunginflammation. Syftet med vaccinationen är att skapa samma immunitet mot pneumokocker som en infektion med pneumokocker ger, utan att behöva genomgå sjukdomen. Vaccination är en möjlighet för individen att minska risken att drabbas av en svår infektion samtidigt som användningen av antibiotika för att behandla infektionen minskar. Att minska användningen av antibiotika i samhället är en viktig åtgärd för att bromsa spridningen av antibiotikaresistens, som är ett stort globalt problem.

Hitta närmaste vaccinatör