Vid en lunginflammation har delar av lungorna blivit inflammerade, oftast är orsaken en infektion orsakad av bakterier eller virus. Om du har insjuknat i lunginflammation ska behandlingen påbörjas så snart diagnosen har ställts.

I svåra fall inleds behandlingen redan på misstanken om lunginflammation. Sjukdomen kan förvärras snabbt.

Om lunginflammationen är orsakad av bakterier ska du behandlas med antibiotika. Det finns olika sorters antibiotika. I Sverige används i första hand penicillin. Behandlingstiden kan variera, men vanligtvis räcker det med en vecka.

Det vanligaste är att lunginflammationen läker inom någon månad, om den har behandlats med antibiotika. Trots det kanske du ändå inte känner dig helt frisk. Du kan fortfarande vara trött och ha hosta. Besvären försvinner gradvis inom någon månad.

Vaccination kan bidra till minskad antibiotikaanvändning och därmed minskad antibiotikaresistens i samhället.

Hitta din närmaste vaccinatör

PP-PNA-SWE-0198:december2018