Pneumokocker

Pneumokocker är de bakterier som är de i särklass vanligaste som orsak till lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Dessa är vanligt förekommande sjukdomar i alla åldrar, även om de främst drabbar små barn och äldre. Pneumokocker är också en av de vanligaste orsakerna till allvarliga tillstånd som hjärnhinneinflammation (meningit) och blodförgiftning (sepsis). När en bakteriell infektion uppstår som komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna (till exempel i anslutning till en influensa) är det vanligen pneumokocker som är orsaken.

Hitta närmaste vaccinatör