Vaccinationen ger dig samma immunitet mot pneumokocker som en pneumokockinfektion ger, utan att du behöver genomgå sjukdomen. Genom att vaccinera dig minskar du risken att bli svårt sjuk. Du bygger också upp ditt eget immunförsvar mot pneumokockbakterien så att du bättre står emot den i framtiden. Genom att vaccinera dig kan du bidra till att minska det totala användandet av antibiotika och därmed bromsa spridningen av antibiotikaresistens som är ett globalt problem.

Eventuella biverkningar av pneumokockvaccinet är relativt lindriga medan ett insjuknande i lunginflammation ger risk för att du ska få kvarstående besvär.

Två typer av vaccin

Pneumokockinfektioner kan delas in i två typer; icke-invasiva och invasiva infektioner. Till de icke-invasiva infektionerna räknas den typ av lunginflammation som drabbat endast lungvävnaden utan att pneumokockbakterierna spridit sig.

De invasiva pneumokockinfektionerna är ofta betydligt allvarligare och innebär att pneumokockbakterierna spridit sig och orsakat exempelvis blodförgiftning (sepsis) eller hjärnhinneinflammation.

Det finns två olika vaccin mot pneumokocker. Du kan behöva båda två beroende på vilken eller vilka riskgrupper du ingår i. Tala därför med din läkare eller vaccinatör för att få bästa skydd.

Sedan mer än 40 år tillbaka har ett så kallat polysackaridpneumokockvaccin (PPV) funnits mot invasiva pneumokockinfektioner hos vuxna. PPV är inte godkänt för användning hos barn under 2 år då vaccinet inte har förmåga att skapa skydd hos denna åldersgrupp. Det beror på att immunförsvaret hos så små barn inte är tillräckligt utvecklat. Därför rekommenderas inte denna typ av vaccin till barn under två års ålder.

En annan typ av vaccin är det så kallade konjugerade pneumokockvaccinet (PCV). Om du vaccineras med det konjugerade pneumokockvaccinet (PCV) kan det minska bärarskap av pneumokocker och du kan därför inte föra smittan vidare till omgivningen. Det konjugerade vaccinet förebygger båda invasiv sjukdom och lunginflammation orsakad av pneumokocker.

Sedan september 2016 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att särskilda riskgrupper ska vaccinera sig mot pneumokocker med en dos av konjugerat pneumokockvaccin (PCV) först, och sedan efter minst två månader en dos polysackaridpneumokockvaccin (PPV).

Om du tidigare blivit vaccinerad med polysackaridpneumokockvaccin (PPV) bör du vaccineras med en dos konjugerat pneumokockvaccin (PCV) tidigast efter ett år.

Tala med din läkare eller en vaccinatör om vilka vaccinationer du behöver för att skydda dig mot pneumokocker och minska risken för svår lunginflammation.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida om olika typer av vaccin mot pneumokocker.

Hitta din närmaste vaccinatör

PP-PNA-SWE-0198:december2018