Genom att vaccinera dig minskar du risken att du blir svårt sjuk. Du bidrar också till att minska den totala användningen av antibiotika och bromsar därmed spridningen av antibiotikaresistens som är ett globalt problem.
 

Två typer av vaccin

Det finns två typer av pneumokockvaccin: konjugatvaccin och polysackaridvaccin.

Konjugatvaccin (PCV): konjugat innebär att vaccindelarna konjugerats till ett bärarprotein för att ge ett starkare immunsvar och ett immunologiskt minne. PCV skyddar både mot lunginflammation orsakad av pneumokocker och invasiv pneumokocksjukdom. PCV används inom svenska barnvaccinationsprogrammet sedan 2009 och vissa vuxna riskgrupper rekommenderas även denna typ av vaccin.

Polysackaridvaccin (PPV) är en äldre sorts vaccin. Vaccinet kan inte användas till barn under 2 år då dåliga antikroppsvar ses hos denna grupp. Skyddseffekten kan också vara sämre hos vissa riskgrupper, till exempel personer med immunbrist.

Din ålder, om du har andra sjukdomar och om du sedan tidigare är vaccinerad kan spela roll för vilken typ av vaccin du rekommenderas. Prata med en läkare eller sjuksköterska för att få veta vad som gäller för dig.

Läs mer på FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS webbsida för att läsa mer om olika typer av vaccin mot pneumokocker. På FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS webbsida finns även uppdaterad information kring vaccination under pågående coronapandemi.

Hitta din närmaste vaccinatör

 

PP-PNR-SWE-0171_juni2023