Några vanliga symptom vid lunginflammation

 • förkylning som förvärras efter fyra till fem dagar
 • smärta vid djup inandning
 • upphostningar av slem som kan vara vitt, gult, grönt, brunt eller blodblandat
 • andfåddhet
 • långdragen hosta tillsammans med trötthet och huvudvärk
 • feber, ibland med frossa och skakningar
 • förvirring

 

Lunginflammation hos barn kan ge andra symptom

Barn upp till sju års ålder kan få andra symptom. De vanligaste att se efter är:

 • Väsande eller pipig andning
 • Hosta som går i skov och förhöjd andningsfrekvens
 • Barnets sinnesstämning är likgiltigt
 • Blek till hyn och orkar inte leka
 • Kräkningar
 • Magont

 

Hur lång är inkubationstiden för lunginflammation?

Det går inte riktigt att svara på eftersom att lunginflammationen kommer till följd av annan bakomliggande orsak, såsom virus eller bakterier. Det varierar hur lång tid det tar att drabbas av lunginflammation. Vanligtvis börjar det med vanliga förkylningssymptom, där tillståndet efter ett 4 – 5 dagar inte blir bättre, utan gradvis blir sämre. Om lunginflammationen orsakats av bakterier behandlas du med antibiotika. De flesta som drabbas brukar tillfriskna på någon månad.

Kontakta din vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du misstänker att du har lunginflammation. Du kan också ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Hitta din närmaste vaccinatör

PP-PNR-SWE-0171_juni2023