Lunginflammation | Symtom, vanliga tecken på lunginflammation

Symptom på lunginflammation

Lunginflammation kan ge olika symtom och vara av olika svårighetsgrad, men sjukdomen är inte alltid lätt att känna igen.

Vid lunginflammation har de små luftfyllda blåsorna, alveolerna, i lungorna blivit vätskefyllda på grund av inflammation. Några vanliga tecken på lunginflammation är:

  • Feber, ibland frossa och svettningar
  • Trötthet, svaghetskänsla
  • Värk i kroppen, särskilt bröstsmärta är vanligt
  • Hosta, först kanske torrhosta, sen ökande mängder av slem som hostas upp
  • Andnöd, vid svår andnöd kan läppar och fingrar bli blåaktiga p.g.a. syrebrist

Vänd dig till din vårdcentral eller husläkare om du misstänker lunginflammation.

Hitta närmaste vaccinatör