Vaccinatörer i Skåne

Det finns många vaccinatörer i Skåne. Klicka på din närmaste vaccinatör på kartan och boka en tid.
Vaccinationen ger dig samma immunitet mot pneumokocker som en pneumokockinfektion ger, utan att du behöver genomgå sjukdomen.
Lycka till!

📱 ✓
SMS skickat!
Vägbeskrivningen är nu skickad till dig
OK
✉ ✓
Mail skickat!
Vägbeskrivningen är nu skickad till dig
OK
 

Skåne län är det sydligaste av Sveriges län. Länets residensstad är Malmö. Länet bildades den 1 januari 1997 genom en sammanslagning av Malmöhus län och Kristianstads län, vilka tillkommit 1719.
Skåne län är Sveriges tionde största till ytan, men det tredje största vad gäller befolkning. Befolkningsökningen i länet har varit betydande, från knappt en miljon till över 1,3 miljoner invånare under de senaste 50 åren.

PP-PNA-SWE-0198:december2018