Hur ofta ska man vaccinera sig mot lunginflammation?

Vaccination mot pneumokocker innebär en minskad risk att drabbas av lunginflammation. Hur ofta behöver man då ta pneumokockvaccin för att uppnå högsta potentiella skydd? Det beror på hur hälsotillståndet ser ut generellt. I överlag behöver man endast vaccinera sig en gång mot pneumokocker. Finns det risk att drabbas av en allvarlig infektion kommer vaccinet behöva fyllas på efter ett antal år. Det gäller vanligtvis personer som befinner sig i riskgrupper.

Vill du veta mer om dosering av pneumokockvaccinet utifrån dina egna förutsättningar kan du kontakta vårdcentralen eller en vaccinationsmottagning.

Hur ofta behöver barn ta pneumokockvaccin?

Konjugatvaccin mot pneumokocker ingår i barnvaccinationsprogrammet. För barn under ett år gäller ett 3-dosschema vid åldrarna 3 månader, 5 månader och 12 månader. Barn i åldern 12-25 månader rekommenderas att vaccineras med två doser. Barn som befinner sig i åldrarna 2-5 år blir vaccinerade med en eller två doser beroende på vaccin. Alla barn upp till sex år ska erbjudas kompletterande vaccination.

Hur länge varar vaccination mot lunginflammation?

I nuläget går det inte att svara på exakt hur länge skyddet av vaccinet mot pneumokocker består. Det grundar sig i att pneumokockvaccinet bara funnits i det nationella vaccinationsprogrammet sedan 2009. I samband med att vaccinet har funnits längre på marknaden kommer erfarenheterna av pneumokockvaccinet öka. Kunskapen kring hur länge vaccinet varar kommer i sin tur öka.

Vad finns det för pneumokockvacciner?

Det finns två typer av vaccin mot pneumokocker; Konjugatvaccin och Polysackaridvaccin.

  • Konjugatvaccin är den sorten som även barn under två år kan vaccineras med och som ingår i barnvaccinationsprogrammet. Orsaken till det är att kolhydrat från bakteriens kapsel kopplats till ett protein i konjugatvaccin. Det resulterar i att barn under två år kan bilda antikroppar mot bakteriekapseln.

 

  • Polysackaridvaccin består av kolhydraten polysackarid och kommer från pneumokockernas bakteriekapsel. Det bör inte användas till barn under två år med anledningen att deras immunförsvar inte har möjlighet att bilda antikroppar mot ren kolhydrat.

Var kan man vaccinera sig mot pneumokocker?

I vissa fall kan man få en påminnelse från vården om vaccination, men i de flesta fall behöver du ordna det själv. Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning och tala om att du vill vaccinera dig mot pneumokocker. De kommer hjälpa dig med all väsentlig information. Du kan vaccineras mot pneumokocker i hela Sverige och hos oss kan du alltid hitta vaccinatör snabbt i ditt område.


Institut för hälsa och välfärd. “Vanliga frågor om pneumokockvaccinationer” , 2021 https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/vaccin-a-o/vaccin-mot-pneumokocker/vanliga-fragor-om-pneumokockvaccinationer

1177 “Vaccination mot pneumokocker”, 2021 https://www.1177.se/Stockholm/behandling--hjalpmedel/vaccinationer/vaccination-mot-pneumokocker4/

Folkhälsomyndigheten. “Vaccin mot pneumokockinfektion” , 2021 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/pneumokocker/
PP-PNR-SWE-0110_jan2023