lunginflammation hos barn

Symptom hos barn vid lunginflammation

Lunginflammation hos barn kan visa andra symptom än hos vuxna. Speciellt barn som är upp till sju år gamla. Barn kan exempelvis få lunginflammation utan feber och endast vara tröttare än vanligt. Skulle barnet drabbas av väldigt hög feber eller få svårt att andas bör du kontakta akutvård. Barnet kan då behöva vårdas på sjukhus i några dagar tills symptomen lagt sig.

Ditt barn eller bebis kan ha någon eller några av dessa symptom nedan vid lunginflammation.

 • Väsande eller pipande andning
 • Snabb andning, vanligtvis i kombination med stötvis hosta
 • Barnets sinnesstämning är likgiltigt
 • Blek till hyn och orkar inte leka korta stunder
 • Barnet kräks
 • Barnet har ont i magen
 • Långdragen hosta

Nyfödda med lunginflammation kan uppvisa symptom med feber och andningsbesvär. Det kan ta upp till några dagar innan sjukdomen märks då tillståndet kan utvecklas långsamt. Lunginflammation hos nyfödda är sällsynt.

 

Hur smittas lunginflammation hos barn?

Lunginflammation (pneumoni) smittas genom att barnet andas in virus eller bakterier. Dessa små partiklar förs i sin tur ner till lungorna och orsakar lunginflammationen. I de flesta fall sprids smittan genom luften. Hostningar, nysningar och utandningar av den som är sjuk kan resultera i droppar som sprider smittan. Får barnet sedan i sig dessa droppar riskerar det att resultera i en lunginflammation. Dropparna smittar inte vid direkt kontakt mot huden utan när barnet kliar sig i ögonen eller rör vid näsa och mun.

För att minska risken att drabbas av lunginflammation bör man försöka hålla en god handhygien hos barnet. Man bör vara extra vaksam vid kalla årstider eftersom det kalla vädret ökar smittorisken för luftburna infektioner.

 

Behandling vid lunginflammation hos barn

Om ditt barn visar tecken på lunginflammation som inte går över bör du söka vård för att få en diagnos. Undersökningarna kan innebära att läkaren lyssnar på barnets lungor, tar blodprov eller i särskilda fall utför en lungröntgen. Behandlingen ditt barn får grundar sig i orsaken till lunginflammationen. Om orsaken är virus kommer behandlingen vara som vid en vanlig förkylning.

Några saker som kan lindra barnets symptom vid lunginflammation orsakad av virus är:

 • Dricka mycket vätska
 • Barnet bör vila mycket
 • Värm barnet med filtar eller liknande
 • Febernedsättande preparat
 • Slemlösande preparat
 • Varma och kalla drycker kan lindra halsen

Om ditt barn har fått lunginflammation orsakad av bakterier kommer behandlingen vara antibiotika. Vilken antibiotika läkaren ordinerar beror på vilken bakterie som orsakat lunginflammationen. Vanligtvis är den då orsakad av pneumokockbakterier. Antibiotikakuren pågår vanligtvis i sju dagar och sedan kan symptomen sitta kvar ytterligare några veckor.

 

Hur länge behöver barn med lunginflammation vara hemma?

Barnet bör stanna hemma vid lunginflammation för att vila och återhämta sig helt. Det är även viktigt ur smittosynpunkt att barnet inte ska riskera att smitta andra. Hur länge ditt barn bör stanna hemma beror på hur länge symptomen påvisas. När antibiotikakuren är klar och barnet är helt friskt är det okej att vara på förskola och skola igen. Har du några frågor kring hur länge ditt barn ska vara hemma kan du alltid rådfråga en läkare.

 

Minska risken för lunginflammation med pneumokockvaccin

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation hos barn och kan i de värsta fallen leda till allvarliga tillstånd. Barn under två år har större risk att drabbas och rekommenderas därför att vaccineras mot pneumokocker. Pneumokockvaccin ingår i barnvaccinprogrammet sedan 2009.

 

Frågor och svar

Barn i Sverige erbjuds vaccination mot pneumokocker inom barnvaccinationsprogrammet. Har du några frågor kring att vaccinera ditt barn mot pneumokocker kan du alltid kontakta din vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Med hjälp av vår tjänst hitta vaccinatör kan du snabbt hitta en vaccinationsmottagning i ditt område.

 


Källor:

1177“Lunginflammation”, avläst 2022

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/lunginflammation/

Folkhälsomyndigheten. “Vaccin mot pneumokockinfektion.”, avläst 2022 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/pneumokocker/

Läs fler artiklar

vaccinering

Hur ofta ska man vaccinera sig mot lunginflammation?

Genom att vaccinera dig mot pneumokocker minskar risken avsevärt att få lunginflammation.

Hur ofta ska man vaccinera sig?
pneumokocker

Om pneumokocker

Pneumokocker (Streptococcus Pneumoniae) är en bakterie som ingår i släktet streptokocker.

Om pneumokocker
läs mer om lunginflammation

Läs mer om lunginflammation

Här hittar du mer intressant fakta om lunginflammation.

Läs mer om lunginflammation
PP-PNR-SWE-0171_juni2023