Hur ofta behöver vaccinet mot pneumokocker fyllas på?

Detta varierar mellan olika vacciner och skiljer sig när det gäller vaccinering av barn respektive vuxna. Vuxna som ingår i riskgrupper rekommenderas först en dos med konjugerat vaccin (PCV) följt av en dos av polysackaridpneumokockvaccin (PPV) med minst två månaders intervall. De som redan fått det äldre vaccinet rekommenderas en dos konjugerat vaccin minst ett år senare. Till små barn ges en dos konjugerat vaccin vid tre, fem och tolv månaders ålder.

För mer information, vänd dig till din vaccinatör.