Vilka sjukdomar orsakas av pneumokocker?

Näst efter virus är pneumokocker den vanligaste orsaken till luftvägsinfektioner – både bland barn och vuxna. Särskilt vanlig är pneumokocker hos små barn. Även om de flesta barn är besvärsfria kan man ofta hitta pneumokocker i prov från näsa och svalg. Undersökningar visar att cirka 40 procent av barnen på förskolor bär på bakterien utan att ha några besvär.

Pneumokocker är en av de vanligaste orsakerna till lunginflammation i alla åldrar. De är också en vanlig orsak till öroninflammation hos barn. Infektionen kan även sprida sig till blodet och ge upphov till allmän blodförgiftning och hjärnhinneinflammation som har hög dödlighet.