Hur sprids smittan?

När man drabbas av en virusinfektion i luftvägarna kan risken öka för att också få en pneumokockinfektlon. Det beror på att virus skadar slemhinnorna i luftvägarna så att man blir mer mottaglig för bland annat pneumokockbakterier som kan orsaka lunginflammation. Man skulle kunna säga att en virusinfektion kan bädda för en efterföljande pneumokockinfektion.

Hos barn som är bärare av pneumokocker finns ofta bakterien i näsa och svalg under flera månader. Eftersom små barn har nära kontakt med både varandra och vuxna finns det stor risk att de sprider bakterierna till omgivningen. Spridningen underlättas av att virusinfektioner (förkylningar) är väldigt vanliga hos små barn. När barnen hostar och nyser sprids både virus och de pneumokocker som barnen är bärare av.