Vaccination mot pneumokocker

Vaccinering

Även om pneumokockinfektioner kan behandlas med antibiotika är vaccination en viktig åtgärd för att förebygga sjukdom och dödsfall bland små barn, äldre och riskgrupper. Vaccinering kan även bidra till en lägre användning av antibiotika i samhället som kan motverka en ökad antibiotikaresistens. Genom att vaccinera mot pneumokocker blir penicillinanvändningen på sikt mindre, vilket i sin tur leder till färre resistenta pneumokockbakterier. Studier från USA visar att invasiv pneumokocksjukdom orsakad av resistenta stammar har minskat väsentligt sedan konjugerat pneumokockvaccin infördes i barnvaccinationsprogrammet.

Sedan mer än 20 år tillbaka har vi haft tillgång till ett vaccin mot pneumokocker i Sverige, så kallat polysackaridvaccin. År 2001 introducerades en typ av vaccin, så kallat konjugatvaccin. Konjugatvaccin ingår sedan 2009 i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Konjugerat vaccin är sedan sommaren 2013 godkänt för alla åldrar.

 

Hitta närmaste vaccinatör

Den viktigaste åtgärden för att minska spridningen av antibiotikaresistenta pneumokocker är att undvika onödig användning av antibiotika.

Vaccination bidrar till att minska fallen av lunginflammation och andra sjukdomar orsakade av pneumokocker.

I Sverige finns två typer av vaccin, polysackaridvaccin och konjugatvaccin.

Polysackaridvaccin

Polysackaridvaccin har funnits tillgängligt mot invasiva pneumokockinfektioner hos vuxna i mer än 20 år. Polysackaridvaccin som endast är uppbyggt av bitar från pneumokockbakteriens skal saknar förmåga att ge tillräckligt bra skydd hos barn under två år. Det beror på att immunförsvaret hos så små barn inte är tillräckligt utvecklat. Därför rekommenderas inte denna typ av vaccin till barn under två års ålder. Vaccinet skyddar främst mot hjärnhinneinflammation och blodförgiftning hos vuxna och ges ofta till samma grupp som vaccineras mot influensa (personer som tillhör vissa riskgrupper eller är över 65 års ålder). Polysackaridvaccin påverkar inte bärarskap av penicillinresistenta pneumokocker.

Konjugatvaccin

I konjugatvaccin är pneumokockbakteriens skalbitar kopplade till ett protein som aktiverar immunförsvaret på flera olika sätt. Minnesceller bildas vilket resulterar i längre immunitet än med polysackaridvaccin. Teknologin bakom denna typ av vaccin anses leda till längre immunitet och att ett immunologiskt minne uppstår. Detta ses inte hos det äldre polysackaridvaccinet. Vid vaccination av små barn som inte har möjlighet att bilda antikroppar mot polysackarid är ett konjugerat vaccin en förutsättning för effekt över huvud taget. Till skillnad från ett rent polysackaridvaccin kan det konjugerade vaccinet också påverka bärarskapet av pneumokocker. De som är vaccinerade med konjugatvaccin kan då inte föra smittan vidare till sin omgivning samtidigt som de själva är skyddade. Konjugatvaccin mot pneumokocker ingår sedan 2009 i det svenska allmänna barnvaccinationsprogrammet men har använts i andra delar av världen sedan 2000.